Disclaimer

Disclaimer

Deze website is een uitgave van Solid Betontechniek. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Solid Betontechniek kan niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten. Solid Betontechniek streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Solid Betontechniek zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Solid Betontechniek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door het buiten gebruik zijn van de website. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Solid Betontechniek. Eenieder die toegang heeft verkregen tot de website van Solid Betontechniek wordt geacht kennis te hebben genomen van het voorgaande.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

Contactgegevens

 040 240 6240
  werkplaats@solid-betontechniek.com

Direct contact

 Dhr J. Cijffers
 06 – 53 40 30 55
 j.cijffers@solid-betontechniek.com

Adresgegevens

 Solid Betontechniek
 Rondven 13
626 PX Maarheeze